אם כל השלבים בתהליך הקמת החנות מתקיימים כראוי, בשלב הסופי אפשר סופסוף להקים את האתר מבחינה טכנית תוך הקפדה על כל המידע הדרוש הלא הוא בניית חנות וירטואלית, הסטנדרטים הרצויים, הדגשים החשובים והתפעול השוטף של האתר. בשלב זה גם מחברים את האתר לסליקה ולאפליקציות החיצוניות שתאפשרנה לו לפעול באופן שוטף עם הכלל.Web, Domain, Service, Website, Development, Seo, Access

הרחבה

שלב הקמת האתר הוא בין השלבים החיוניים והחשובים ביותר להצלחתו ולכן יש לוודא ששלב זה מבוצע כראוי. איך עושים את זה? מנהל הפרויקט אמון על בדיקה כי האתר עומד בסטנדרטים הגבוהים שהוצבו מראש ובכך בודקים כי האתר אכן הגיע זמנו לעלות לאוויר.

שלב זה הוא גם השלב בו מתבצעת בדיקת האשראי ומתקיים חיבור לסליקת אשראי במטרה להבטיח שהחנות תפעל כמו שצריך ותאפשר ללקוחות לקנות בה באופן שוטף ויומיומי ללא הפרעות וללא בעיות. שלב זה כולל וידוא תקנון, קבלת טפסים מחברת האשראי וסיום תקנון חוזה העבודה מולם, קבלת מספר ספק, קבלת פרטי מסוף, יצירת פרטי סליקה וחיבור המסוף לחנות, וידוא קישורים ופעילות שוטפת של האתר, שליחת מייל לוידוא פעילות האתר.